هولوگرام | برچسب امنیتی
کاربردهای علم هولوگرافی

کاربرد های هولوگرافی

به گزارش هولوگرافی نیوز در طول سال گذشته، ۸۴۷ ثبت اختراع، در زمینه انواع هولوگرام ها و جلوه های اپتیکی آن در جهان وجود داشته است.
پس از اعلام این آمار باید اذعان داشت که واژه هولوگرام و هولوگرافی می توانند جنبه های گسترده ی نامحدودی از تکنولوژی پوششش دهند. برخی بر سه بعدی بودن آن تاکید دارند و از واژه تصویر سه بعدی به جای استفاده می کنند. این عبارت در لیبل های تجاری-- امنیتی، دکوراسیون، عناصر هولوگرافیک و … را شامل می شود ولی توجیهی در کاربردهایی که بر پایه تداخل های نوری و ذخیرهه سازی اطلاعات است ندارد.

کاربردهای وسیع هولوگرافی

شامل: میکروسکوپی سه بعدی، مهندسی پزشکی، کاربردهای انتشار نور و سیستم های پروجکشن، سیستم های بیولوژیکی، مهندسی ابزار های فوتونیک، ساختار های نانو، تکنولوژی های پیش رفته نساجی، لیزرهای نیمه رسانا، تکنولوژی کریستال مایع، تکنولوژی های نمایشی و تبلیغاتی و صد ها ایده ی در این زمینه وجود دارد.نويسنده : نادر رفیعی


برچسب امنیتی و مواد غذایی سالم


مواد غذایی سالم و برچسب امنیت

افرادی که برچسب امنیتی روی مواد غذایی را می خوانند تمایل بیشتری به انتخاب غذاهای سالم تر با کالری کمتر، اسید چرب اشباع کمتر، سدیم، کلسترول و قند کمتر دارند. به عبارت دیگر، افرادی که برچسب های هولوگرام را مطالعه می کنند رژیم غذایی سالم تری نسبت به سایر افرادی که به چنین اطلاعاتی توجهی ندارند خواهند داشت.

تاثیر توجه به برچسب هولوگرام بر روی سلامت عمومی

محققان داده های حاصل از سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ را مورد بررسی قرار داده اند. نظرسنجی موسسه ملی سلامت نشان می دهد که حدود ۶۲ درصد از پاسخ دهندگان، حقایق و اطلاعات تغذیه ای موجود بر روی برچسب های هولوگرام را قبل از اقدام به خرید مطالعه می کنند. علاوه بر این، نزدیک ۵۲ درصد لیست موجود در باره مواد تشکیل دهنده را بررسی می کنند و ۴۷ درصد توجهی به اندازه وعده غذایی دارند و ۴۴۴ درصد ادعای سلامتی این مواد را می خوانند. تفاوت قابل توجهی در سلامت افرادی که برچسب امنیتی مواد غذایی را می خوانند و افرادی که توجهی به این موارد ندارند وجود دارد. محققان مطالعه ای بیان کرده اند افرادی که زمانی را برای خواندن برچسب های هولوگرام روی مواد غذایی اختصاص می دهند، توجه ویژه ای به کالری های کل دریافتی،چربی کل،کلسترول، سدیم، قند و فیبر غذایی خواهند داشت. یکی از نویسندگان این مطالعه در این باره چنین می گوید: اگر برچسب هولوگرام روی مواد غذایی تاثیر زیادی بر روی سلامت عمومی افراد داشته باشد، کاربرد چنین مواردی بیشتر خواهد شد. کاربرد اندک چنین برچسب هایی به اصلاح نیاز دارد. تغییرات پیشنهادی برای چنین برچسب هایی شامل برجسته تر کردن اطلاعات مرتبط با کالری ها، گزارش ارزش تغذیه ای مواد و استفاده از تکنیک های مشهودتر برچسب گذاری همچون کاربرد جوهرهای سبز، زرد و قرمز است. با وجود چنین مواردی هنوز تغییرات برای شرکت ها و صنایع اجباری نشده است. ما هنوز در اول راه قرار داریم.

معرفی برچسب ضد سرقت

ویژگی های بارکد
چاپ برچسب امنیتی


نويسنده : نادر رفیعی


تبليغاتclose
فروشگاه فایل